Něco se změnilo

Parkování PlzeňskáRekonstrukcí Plzeňské ulice došlo ke změnám. Zmizel přechod, jsou nová parkovací místa (takže se například nedá zastavit před poštou), jsou na ní nové ostrůvky a hlavně zmizely široké pruhy podél, ve kterých se stálo. Místo nich jsou zmíněná nová parkovací místa, užší vjezdy do vrat a spousta trávy (ta tedy bude na jaře).

Chtělo by to také, aby někteří obyvatelé změnili svůj postoj k parkování. Parkovat buď na místech k tomu určených, nebo na svém pozemku za vraty. Protože parkovat na vjezdu není dobré řešení. Auta jsou delší, než vjezdy a oni pak parkují na chodníku. Nebo vám to tak nepřipadá? Příklad jedna, dva, tři. V jeden den, kousek za sebou.

Please follow and like us: