Svoz papíru a plastů prosinec 2023

V roce 2023 bude probíhat svoz papíru a plastů první úterý v měsíci.

Prosincový svoz bude 5. prosince 2023.

Please follow and like us: