Svoz papíru a plastů říjen 2023

V roce 2023 bude probíhat svoz papíru a plastů první úterý v měsíci.

Říjnový svoz bude 3. října 2023.

Please follow and like us: