MěÚ Stod schvaluje stavební záměr Dálková cyklotrasa CT3 úsek – část D3

Předmětem stavebního objektu je návrh části úseku D3 Dálkové cyklotrasy CT3 Praha – Plzeň – Regensburg. Místo stavby nábřeží řeky Radbuzy a náhonu v Chotěšově. Směrové vedení obsahuje přímé úseky a kružnicové oblouky prosté o poloměrech min. R=20,00m, max. R=30,00m. Délka navrhované trasy je 93,55m. Stezka je navržena v parametrech vhodných jako účelová komunikace jednopruhová obousměrná v šíři zpevnění 3,0m, s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50m.

Zdroj: MěÚ Stod – OSD – Rozhodnutí – Obec Chotěšov – Dálková cyklotrasa CT3 Praha – Plzeň – Regensburg, úsek – část D3: Město Stod

Please follow and like us: